Vážení priatelia,
sme veľmi šťastní, že rok 20
14 nás môže opäť priblížiť naplneniu našej filozofie:
" Nemyslieť len na seba a pomôcť druhým tak, ako sme schopní".
     
 

 

 
AKTUÁLNE !
 
  Cieľom nadácie je:
zlepšiť prostredie detských domovov, vybudovanie ihrísk, posilovní
zapojiť športové aktivity do voľného času detí v ústavnej výchove
podporiť vzdelávanie detí v ústavnej výchove
- na strednej škole
- na vysokej škole
- v oblasti umenia a hudby
- v oblasti cudzích jazykov
obnovovať nábytok v rodinných bunkách detských domovov
pomoc chovancom pri odchode z domovov - projekt Štartovacie byty
   
  Výročná správa 2013 pdf

 

Výročná správa 2012 pdf

  Výročná správa 2011 pdf

  Výročná správa 2010
 

Stiahnite si aplikáciu pre spracovanie daňového priznania (DP) fyzických osôb (FO typ:A / FO typ:B).

Názov organizácie: Nadácia ESPÉRANCE
URL link: http://www.onlinepriznanie.sk/aplikace.php?did=7811


PROJEKT

"ADOPCIA NA BLÍZKO"

Projekt „Adopcia na blízko“ úspešne realizujeme už šiesty rok. Za toto obdobie sme pomohli viac ako 30-tim rodinám. V súčasnosti podporujeme 16 rodín, celkovo až 30 detí.
Jedná sa o mesačnú podporu
50-80,- EUR/na dieťa alebo rodinu. S radosťou konštatujeme, že spolupráca s rodinami prebieha bezproblémovo. Je dôležité, aby nás rodiny presne informovali o výdavkoch, ktoré z príspevkov pokryli. Vďaka tomu je zabezpečená transparentnosť projektu


V prípade záujmu o tento projekt kontaktuje p. Talašovú, adriana.talasova@gmail.com
>>stiahnite si>>

Radi by sme Vás oboznámili, aspoň okrajovo, s deťmi a rodinami, s ktorými v rámci projektu spolupracujeme. 
© 2004 Nadácia Espérance